- Zestawienie wykresów i przekrojów

- Historia - zestawienie wykresów


Stacje pomiarowe wodne:

1. Broszkowice rz. Wisla
         Stacja Obsadzona
2. Jankowice rz. Wisla
         Stacja Obsadzona
3. Oswiecim rz. Sola
         Stacja Obsadzona
4. Podolsze rz. Skawa
         Stacja Obsadzona
tekst alternatywny Broszkowice - rz. Wisła Jankowice - rz. Wisła Oswiecim - rz. Soła Podolsze - rz. Skawa

Parametry


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów     www.prospect.pl     e-mail: